متاسفانه بیماری های جنسی در سراسر جهان بخاطر تابو ها پنهان می شوند. در بسیاری از موارد بیماری های مقاربتی با تاخیر در آزمایش و تشخیص به مشکلات بزرگی برای شخص تبدیل می شوند. همچنین عدم آموزش و آگاهی از انها باعث گسترش و انتقال این عفونت ها می شود. شما می توانید برای آزمایشات گوناگون، آزمایشات بیماری های جنسی و تشخیص بیماری های مقاربتی از خدمات نمونه گیری در منزل در مشهد استفاده نمایید.

برای آگاهی از شرایط نمونه گیری در منزل بصورت رایگان و محرمانه هم اکنون با همکاران ما تماس بگیرید.

منظور از بیماری مقاربتی چیست؟

بیماری های مقاربتی (STD) که به عنوان عفونت های مقاربتی (STIs) نیز شناخته می شوند، بسیار شایع هستند. این بیماری ها از طریق رابطه جنسی واژینال، دهانی و مقعدی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.

بیماری های مقاربتی همیشه علائمی ایجاد نمی کنند یا ممکن است فقط علائم خفیف ایجاد کنند. بنابراین ممکن است عفونت داشته باشید و آن را ندانید. به همین دلیل است که در صورت داشتن رابطه جنسی، انجام آزمایش STD مهم است. اگر تشخیص STD مثبت دریافت کردید، بدانید که همه آنها با دارو قابل کنترل هستند و برخی کاملاً قابل درمان هستند.

بیماری های مقاربتی قابل پیشگیری هستند. اگر رابطه جنسی دارید، بدانید چگونه از خود و شریک جنسی خود در برابر بیماری های مقاربتی محافظت کنید. خوشبختانه آزمایشات بیماری های جنسی و تشخیص بیماری های مقاربتی در مشهد بسیار ساده و در دسترس هستند.

انواع بیماری های جنسی و مقاربتی

نشانه های کلی برای آزمایشات تشخیص بیماری های جنسی و مقاربتی

بطور کلی تشخیص ابتلا به بیماری های مختلف با پزشک است. با اینحال اگر این علائم را دارید به پزشک مراجعه نموده و آزمایشات مربوط به تشخیص بیماری های جنسی و مقاربتی در مشهد را انجام دهید: