یافته‌های جدید سازمان بهداشت جهانی برای تشخیص هپاتیت

روش جدید تشخیص هپاتیت

محققان سازمان بهداشت جهانی روش‌های نوینی را برای سریعتر شدن تشخیص هپاتیت یافته‌اند. بتازگی، Lancet Gastroenterology and Hepatology یک مطالعه کلیدی جدید تحت رهبری WHO را منتشر نمود. این تحقیق با همکاری دانشگاه بریستول نیز در این پژوهش همکاری نموده‌است.