انتخاب جنسیت جنین، دختر می خواهید یا پسر؟

تعیین جنسیت جنین با آژمایش خون و IUI پیش و قبل از بارداری

انتخاب جنسیت جنین، دختر می خواهید یا پسر؟ (تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری) Selective IUI تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری که با آزمایش خون یا IUI انجام می گیرد، از آرزوهای دیرینه انسان است؛ گرچه سلامت کودک خواسته هر پدر و مادر می باشد، ولی بر اساس آنچه که انسان را موجودی انتخابگر […]