تغییرات مغز پدر هنگام تولد فرزند

تغییرات مغز پدر

دانشمندان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند دریابند که پدر شدن چقدر یک امر فیزیولوژیکی و چقدر یک امر اجتماعیست. محققان می‌گویند تغییراتی در قشر مغز پدرانی که برای اولین بار به دنیا می‌آیند رخ می دهد. آنها می‌گویند این “مغز پدر” توانایی پدر جدید را برای همدلی و پردازش بصری چیزها بهبود می‌بخشد.