کمبود ویتامین D

کمبود ویتامین D

وظیفه ویتامین D دقیقا چیست و کمبود آن چه مشکلی برای ما دارد؟ این ویتامین که هم در بدن ترشح شده و هم با مواد غذایی به بدن وارد می شود، به بدن در جذب و نگهداری کلسیم و فسفر کمک می کند. همانطور که میدانید این دو عنصر برای ساخت استخوان ها بسیار مهم […]