بروزرسانی و بسایت با هدف بهبود خدمات آزمایشگاه ایران

شرایط دنیای امروز بسرعت در حال تغییر است. گسترش امکانات و افزایش ابزارهای ارتباطی به ما این امکان را می دهد تا زمان کمتری را صرف اموری کنیم که ((باید)) انجام شوند و بیشتر به اموری بپردازیم که دوست داریم انجام دهیم. بطور قطع تماس های تلفنی و مراجعه حضوری از مهمترین امور واجبی بودند […]

ربات هوشمند تلگرامی ایران

ربات هوشمند آزمایشگاه ایران با امکانات جدید و منحصر به فرد شما را از آمدن به آزمایشگاه بی نیاز می کند. با استفاده از این ربات هوشمند در بستر تلگرام میتوانید با فرستادن عکس نسخه خود درخواست انجام نمونه گیری در منزل و یا محل کار خود را بدهید. تیم آزمایشگاه ایران در کمتر از […]

آزمایشات PCR و تست های تشخیصی مولکولی در مشهد

تست ها و آزمایشات تشخیصی مولکولی PCR در مشهد پیشرفت های دو دهه اخیر در زمینه بیولوژی مولکولی موجب ارتقاء کارایی و تکامل هر چه بیشتر آزمایش های وابسته به DNA در علوم بالینی گردیده است. تکنولوژی های نوین از استفاده از مارکرهای غیر رادیواکتیو و اولیگونوکلئوتیدهای مکمل با ژن ها و یا ترادف های […]