فرم استخدام

در حال حاضر امکان ایجاد درخواست به صورت آنلاین وجود ندارد. به زودی این مشکل را برطرف خواهیم کرد.

اگر شما هم دوست دارید با ما در آزمایشگاه ایران همکار باشید می‌توانید به زودی درخواست خود را در همینجا ثبت نمایید و یا برایمان رزومه بفرستید