در این بخش از آزمایشگاه که در فضایی بزرگ و زیبا تعبیه شده است، همکاران ما نسخ مربوط به آزمایشات درخواستی پزشکان را دریافت و سپس پذیرش می نمایند.

هزینه آزمایش ها بر اساس تعرفه نظام پزشکی و بر مبنای بیمه های مختلف و یا آزاد صورت می گیرد. از مراجعین محترم درخواست میگردد حتما از شرایط لازم برای دادن نمونه مطلع و آن را دقیقاً رعایت نمایند

مطالعه شرایط انجام آزمایشات

همکاران ما با گشاده رویی آماده جوابگویی به سئوالات مراجعین محترم پیرامون شرایط قبل از نمونه گیری می باشند.

آزمایش های کنترل دوره ای (چکاب) بصورت آزاد و به درخواست مراجعین محترم صورت می گیرد. لطفاً با پزشک آزمایشگاه قبلاً مشورت نمایید.