در این بخش از آزمایشگاه طیف وسیعی از آزمایشات خون شناسی و بانک خون صورت میگیرد. از نکات مهم در بخش هماتولوژی کالیبره کردن مداوم دستگاههای سل کانتر و … توسط کنترل خون های خارجی می باشد و در این راستا داشتن نتایج تارگت بر مبنای کنترل خون های خارجی از افتخارات این آزمایشگاه می باشد.

بخشی از تجهیزات به شرح زیر است :

1 – سل کانتر sysmex kx-21 ساخت ژاپن

2 – coagulometer ساخت آلمان برای آزمایشات انعقادی

3 – ESR Reader‌ محصول ایتالیا

4 – سیستم الکتروفورز هموگلوبین ساخت فرانسه