[جواب دهی در آزمایشگاه ایران در خصوص آزمایشات عمومی و اورژانس بصورت روزانه صورت میگیرد که در این صورت جواب ها تا ساعت 30 : 20 بعدازظهر همان روز ارائه خواهد شد (البته در خصوص آزمایشات اورژانس حداکثر 5 ساعت پس از نمونه گیری جواب آماده خواهد بود). برای آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی طبق جدول کاری آزمایشگاه زمان دریافت در پایین برگه پذیرش ذکر می گردد. مراجعین محترم با دادن یک شماره همراه به پذیرش از آماده شدن جواب از طریق پیام کوتاه اطلاع پیدا خواهند کرد.

ضمناً این آزمایشگاه آماده ارسال نتایج از طریق فاکس، پست و یا پیک موتوری به مقصد مورد نظر می باشد. لطفاً قبلاً با پذیرش هماهنگی فرمائید. همچنین جوابدهی آنلاین در از طریق پرتال اینترنتی آزمایشگاه قابل دسترس است. برای استفاده از جواب دهی آنلاین شما نیازمند شماره پذیرش خود هستید. شماره پذیرش شما در سیستم به عنوان نام کاربری و شماره موبایلی که در اختیار پذیرش آزمایشگاه قرار داده اید به عنوان رمز استفاده می شود.

سیستم جوابدهی آنلاین