این بخش از آزمایشگاه دارای اهمیت بالایی است که از قسمت میکروب شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی تشکیل شده است .

در این بخش نمونه های خون ، ادرار ، مایعات مختلف بدن و … مورد بررسی میکروسکوپی و کشت واقع شده و تست های دقیق آنتی بیوگرام صورت می گیرد و نتایج آنتی بیوگرام توسط سیستم آنتی بیوگراف محاسبه و گزارش می شود.

بخشی از تجهیزات به شرح زیر است :

۱ – سیستم های مختلف انکوباتور برای کشت های هوازی و بی هوازی باکتریها

۲ – سیستم اتوماتیک آنتی بیوگراف

۳ – هودهای مختلف ساده و لامینار

۴ – میکروسکوپ SEISS مدل استاندارد ۲۰

۵ – میکروسکوپ LABOMED مدل دوربین دار ساخت آمریکا

20150125_115931~2