آزمایشات غربالگری جنین در شش مرحله انجام می گردد.

برای مشاهده جزئیات هر مرحله بر روی عکس کلیک کنید.