ارسال مقاله

  از طریق فرم زیر میتوانید مقالات علمی خود را برای ما ارسال کنید.

  لطفا قبل از ارسال فایل به نکات زیر توجه کنید :

  1. نام فایل فارسی نباشد .
  2. فرمت های مجاز برای ارسال فایل .pdf, .docx, .zip,  .rar می باشد.
  3. حجم فایل بیش از ۱۰ مگابایت نباشد.
  4. مقالات ارسالی پس از بررسی توسط مدیریت سایت در سایت قرار داده می شوند.

  مقاله

  تاریخ ارسال

  لینک دانلود

  میوپریکاردیت فولمیننت در پاندمی آنفولانزای H1N1 A۱۳۹۰/۸/۱۹Case Report
  شناسایی و شمارش ژنوتیپ های مختلف ویروس هپاتیت B با استفاده از روش Real-Time PCR۱۳۹۰/۸/۱۹Real-Time PCR Assay for Detection and Quantification of
  Warfarin Genotyping Reduces Hospitalization Rates ژنوتیپ وارفارین۱۳۹۰/۸/۰۷Warfarin Genotyping Reduces Hospitalization Rates
  Influence of CYP2C9 and VKORC1 on warfarin response during initiation of therapy۱۳۹۰/۸/۰۳Influence of CYP2C9 and VKORC1 on warfarin response during initiation of therapy